Regulamin

Regulamin porządkowy dla Obiektu noclegowego Villa Valle Verde  

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami) – w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów Villa Verde oraz ich mienia – zarządza się co następuje:

 1. Niniejszy regulamin porządkowy zostaje wydany przez Villa Valle Verde z siedzibą w Stroniu Śląskim, ul. Poziomkowa 2 jako właściciela w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów wyżej wymienionego obiektu oraz ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z usług „Villi Valle Verde”.
 2. Niniejszy regulamin zobowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionego obiektu.
 3. Pomieszczenia mieszkalne w obiekcie wynajmowane są na zasadach doby hotelowej, która rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.
 4. Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „gościem” określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę hotelową.
 5. Rezerwacje dokonywane są drogą: telefoniczną, mailową i poprzez portal Booking.com
 6. Potwierdzeniem rezerwacji jest przesłanie, w przeciągu trzech dni, zadatku na konto właścicieli. Wysokość zadatku uzgadniana jest podczas rezerwacji 30%.
 7. Zadatek jest bezzwrotny. W przypadkach zmian rezerwacji, do siedmiu dni przed przyjazdem, pensjonat Villa Valle Verde umożliwia wykorzystanie kwoty zadatku w innym terminie.
 8. Zmiana rezerwacji na siedem dni przed przyjazdem skutkuje – utratą zadatku – jeśli gość rezygnuje z przyjazdu – naliczeniem kosztów za całość pierwotnej rezerwacji – w wypadku skrócenia pobytu.
 9. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia mieszkalnego. „Villa Valle Verde” może nie uwzględnić życzenia gościa przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
 10. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 11. Osoby nie będące gośćmi „Villi Valle Verde” (nie meldowane w obiekcie) nie mogą przebywać w pokoju od godziny 22:00 do godziny 08:00 dnia następnego.
 12. W pomieszczeniach mieszkalnych należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 08:00 rano.
 13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów grzewczych zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych, itp.
 14. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych „Villi Valle Verde”, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub z winy osób go odwiedzających.
 15. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 16. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Parking na terenie „Villi Valle Verde” jest parkingiem niestrzeżonym.
 17. Na terenie obiektu Villa Valle Verde nie zezwala się na przebywanie zwierząt należących do gości.
 18. W przypadku nie zastosowania się przez Gościa do regulaminu obiektu, właściciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wymeldowania.