Bielice

Bielice to punkt wypadowy do wielu górskich wycieczek. W mnogości znakowanych i nieznakowanych szlaków każdy znajdzie coś dla siebie: zarówno trasy spacerowe wiodące dnem doliny lub łagodnym duktem leśnym, jak i trasy wysokogórskie z ostrymi podejściami, których ukoronowaniem są rozległe widoki na całe Sudety od Śnieżki po Pradziada. Ale wycieczka to nie tylko spacer i marsz – to również obserwacja przyrody ożywionej (dziewiczych lasów, górskich łąk, dzikich zwierząt), jak i nieożywionej (bystrych potoków, granitognejsowych skał), to poznanie zabytków kultury materialnej (barokowych kościołów, przydrożnych kapliczek, drewnianych, sudeckich chat) oraz historii regionu zwanego Ziemią Kłodzką (wielkich wydarzeń historycznych, tradycji lokalnych, legend). Większość tras jest przyjazna również rowerzystom
Więcej informacji… www.bielice.info.pl\Ciekawe miejsca i wycieczki