Złoty Stok

Kopalnia Złota w Złotym Stoku
Trasa turystyczna prowadzi przez szyby wydobywcze kopalni złota, możemy tu zobaczyć, również wspaniały podziemny wodospad. Do zwiedzania udostępniony został 500-metrowy odcinek Sztolni Gertrudy. W części tej zobaczyć można:

  • bogatą ekspozycje map i planów kopalni z okresu od XVIII do XX wieku (w tym tajemniczą mapę Sztolni Czarnej)
  • w gablotach dawne narzędzia górnicze i hutnicze , minerały , wystawę lamp górniczych
  • piec muflowy, laboratoryjny piec, w którym wytapiano złoto
  • osiemnasto wieczny wózek do transportu rudy

Część chodników Sztolni Gertruda możemy zobaczyć w sposób niekonwencjonalny tj. płynąc 15-osobową łódką o wdzięcznej nazwie Titanic. Podziemny Spływ odbywa się na odcinku ok. 200 metrów. Jest to dodatkowa atrakcja nie wchodząca w skład zwiedzania podstawowego. Kontynuując wycieczkę przechodzimy do Sztolni Czarnej Górnej, której jedną z atrakcji jest podziemny wodospad. Następnie trasa prowadzi w dół pod wodospad i  od roku 2008 turyści z tego poziomu wyjeżdżają na zewnątrz trasą ok. 300 metrową Podziemnym Pomarańczowym Tramwajem – największą atrakcją turystyczną kopalni złota.
tel.(0..74) 8-175-508