Jaskinia Niedźwiedzia i Kopalnia Uranu

Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie
– odkryta w październiku 1966 r. w czasie prac eksploatacyjnych w kamieniołomie Kletno III. Łączna długość poznanych do dziś korytarzy i sal przekracza 2,7 km. Z pośród trzech poznanych poziomów korytarzy udostępniono dla turystów poziom środkowy. Można tam podziwiać niezwykle bogatą szatę naciekową, oraz bogate w szczątki kostne zwierząt epoki lodowcowej formy namuliskowe. tel. (0..74) 814-12-50

 

kopalni-uranu

Nieczynna Kopalnia Uranu w Kletnie Podziemna Trasa Turystyczna
– w 1947 r. specjaliści radzieccy rozpoczęli poszukiwanie na terenie Polski rud uranu potrzebnego ZSRR do produkcji broni atomowej. Wkrótce rozpoczęto tu budowę kopalni, która nosiła nazwę Kopaliny. W trakcie jej działania do początku 1953 r. wykonano wyrobiska o całkowitej długości 37 km, w tym 20 sztolni, a także 3 szyby o głębokościach 83-150 m. Uranu jednak było tu tak mało, że zaniechano wydobycia. Chodnikami zwiedzający przechodzą trasę o długości ok. 200 m., oglądając atrakcyjne wystąpienia miejscowych minerałów (fluor, kwarc i in.)oraz szereg specjalnych ekspozycji. tel.kom. +48 601 889 243